Follow Us
Ostatnio dodane:

Strategia rozwoju i promocji turystyki wędkarskiej na terenie powiatu szczecineckiego na lata 2020 – 2025

Strategia rozwoju i promocji turystyki wędkarskiej na terenie powiatu szczecineckiego na lata 2020 – 2025

Wiele miesięcy intensywnej pracy i w końcu możemy pochwalić się finalnym efektem, czyli „Strategią rozwoju i promocji turystyki wędkarskiej na ternie powiatu szczecineckiego na lata 2020-2025”, dokumentem, który współfinansowany został ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Opracowanie takiego dokumentu to efekt współpracy wielu osób i instytucji. Kluczowym etapem przy tak ambitnym przedsięwzięciu było wyłonienie zespołu ludzi, który czuwał na jego merytoryczną stroną. Mieliśmy to szczęście, że nawiązaliśmy współpracę z dr Zbigniewem Głąbińskim i dr Danielem Szostakiem, obaj reprezentują Uniwersytet Szczeciński – Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej oraz z Markiem Migdalem – Forum Turystyki Regionów. Pod ich okiem przeprowadzono spotkania warsztatowe do udziału, w których zaprosiliśmy następujące osoby, firmy, instytucje i stowarzyszenia: Koło PZW Jesiotr Szczecinek, Koło PZW Borne Sulinowo, Referat Ochrony Środowiska UM Szczecinek, Centrum Informacji Turystycznej, Burmistrz Miasta Szczecinek, Burmistrz Bornego Sulinowa, Zajazd u Sokolnika, Sekretarz Powiatu Drawskiego, Wydział Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju Starostwo Szczecinek, Starosta Powiatu Szczecineckiego, Koło PZW Czaplinek, Państwowa Straż Rybacka w Szczecinku, Dyrektor ZSP w Czaplinku, Burmistrz Barwic, Camping Szczecinek nad jeziorem Wielimie, Nadzór Wodny w Szczecinku, Gospodarstwo rybacko – wędkarskie Rurzyca, Koło PZW Lin Barwice, Przedsiębiorstwo Rybackie w Szczecinku, Wójt Gminy Szczecinek, Starostwa Powiatu Drawskiego, PZW Okręg Koszalin, Towarzystwo Przyjaciół Piławy, WFOŚ i GW Szczecinek, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku, WOPR Szczecinek, Lokalna Grupa Działania Pojezierze Razem, Ranczo Panderossa, Gospodarstwo Rybackie w Czaplinku, Starostwo Powiatowe w Szczecinku, Przystań Kapitanat Szczecinek, Stowarzyszenie Miłośników Jeziora Wierzchowo, Pensjonat Ani Borne Sulinowo, Dyrektor Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku, Krzysztof Tynny – przewodnik wędkarski, Lokalna Organizacja Turystyczna w Bornem Sulinowie, Zastępca Burmistrza Miasta Szczecinek, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – Starostwo Szczecinek, Społeczna Straż Rybacka w Szczecinku, Niebieski Kajak w Bornem Sulinowie, Klub Płetwonurków i Grupa Ratownictwa Wodnego Murena, Wójt Gminy Grzmiąca, Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, Burmistrz Białego Boru, Magazyn Karp Max, Przemysław Wolak – przewodnik wędkarski, Dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior, Dyrektor Zespołu Szkół nr 2, im. Księcia Warcisława IV w Szczecinku, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku, Towarzystwo Miłośników Parsęty, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Poza warsztatami i bezpośrednią wymianą poglądów, przeprowadziliśmy badania ankietowe, które dały nam dużo materiałów dotyczących tego jak turystyka wędkarska i powiat szczecinecki postrzegane są w całym kraju. Dzięki współpracy z Wiadomościami Wędkarskimi, Wędkarskim Światem i Wędkarstwem 360, ankiety było ogólnodostępne, gdyż można było je wypełniać poprzez strony internetowe w/w czasopism.

Efektem naszej pracy jest dokument końcowy, którego opracowanie było pionierskim przedsięwzięciem w naszym kraju. Mało kto podjął się tak szczegółowego zdiagnozowania problemów związanych z rozwojem wędkarstwa i turystyki wędkarskiej. Niezrozumiałe jest to, że nie wszystkie samorządy dostrzegają potencjał w rozwoju tego rodzaju turystyki, pomimo tego, że dysponują warunkami środowiskowymi, które je do tego predysponują. My już wiemy jakie są nasze słabe i mocne strony, gdzie są szanse i zagrożenia, wiemy również co mamy robić aby maksymalnie wykorzystać nasz potencjał.

Dziękujemy za wsparcie Ministerstwu Sportu i Turystyki. To dzięki nim mieliśmy fundusze aby cały ten projekt doprowadzić od początku do końca. Dziękujemy również wszystkim, któreż przez cały okres przygotowywania strategii wspierali nas, uczestniczyli w pracach badawczych, pomagali nam przełamywać stereotypy. Jesteśmy przekonani, że efekt finalny pomoże nam w rozwoju i promocji turystyki wędkarskiej, a także uczyni zeń flagowy produkt turystyczny powiatu szczecineckiego.

Strategia-promocji-i-turystyki-na-terenie-powiatu-szczecineckiego-2020-2025

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

Ul. Piłsudskiego 3

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.