Wybór ofert

with Brak komentarzy

I. Zapytanie ofertowe dotyczyło: Wykonania i posadowienia 10 tablic informacyjnych zawierających zbiorcze mapy przebiegu szlaków.   Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe: AnvilArt – Art. Krzysztof Wronowski, ul. Armii Krajowej 36/4, 78-400 Szczecinek Oferent spełnił warunki, o … Czytaj więcej

Wybór ofert

with Brak komentarzy

I. Zapytanie ofertowe dotyczyło: Opracowania dokumentu Strategii Rozwoju i Promocji Turystyki Wędkarskiej na terenie powiatu szczecineckiego na lata 2019-2025. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe: Forum Turystyki Regionów, ul. Korzeniowskiego1, 70-211 Szczecin. Józef Wróblewski, ul. Margonińska 27, … Czytaj więcej

Hotel Quattro

with Brak komentarzy

Hotel Quattro Ul. Łukasiewicza 1, 78-400 Szczecinek tel. +48 94 71 37 888   tel. kom. +48 506 847 558 Ilość miejsc noclegowych: 78 www.hotelquattro.pl Hotel Quattro jest nowoczesnym obiektem, położonym w Szczecinku. Zlokalizowany jest w pobliżu drogi krajowej nr 11.  Hotel oferuje … Czytaj więcej

WIELKA RYBNA FIESTA !

with Brak komentarzy

Pierwsza edycja „Rybnej Fiesty”, odbędzie się w dniach 15-16 czerwca 2019 r. na terenie Parku Miejskiego w Szczecinku. Współorganizatorami wydarzenia są: Miasto Szczecinek oraz Powiat Szczecinecki. Głównym celem tego pionierskiego wydarzenia jest rozwijanie zainteresowania naszym regionem od zawsze związanego z … Czytaj więcej

Zbiorcze tablice informacyjne

with Brak komentarzy

Szczecinek, dnia 24 kwietnia 2019 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie: Usługi polegającej na opracowaniu, … Czytaj więcej

1 2 3 4 5 6 7 17

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

ul. Kościuszki 22

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.